Recent Posts

Posted in Chile Despertó Holanda Events Protest Amsterdam Feminism Live Music Organizations Piñera a La Haya Poetry Political Prisoners Statement Testimony The Hague The Netherlands

Piñera naar Den Haag

On the second anniversary of the Chilean social outbreak, several European-based social, political and human rights organizations joined forces to develop a series of activities and demonstrations to be held in the cities of Amsterdam and The Hague, in the Netherlands, to demand the trial of S. Piñera for his crimes against humanity at the International Criminal Court.

We demand truth, justice, reparation and guarantees of non-repetition for the systematic violations of Human Rights committed by agents of the Chilean State, and mandated by the criminal government of S. Piñera, against citizens, in the context of the Social Outbreak of October of 2019, which to this day are unpunished.

We also demand the immediate freedom of political prisoners, mostly young social fighters, arrested and kept in pre-trial detention until today, as a result of the criminalization of legitimate social protest.

Posted in Chile Despertó Holanda Events Protest Amsterdam Live Music Organizations Piñera a La Haya Political Prisoners Politics Statement The Netherlands

Toespraak van het Chili werd wakker Collectief voor de demonstratie van 16 oktober 2021 in Amsterdam.

 

Foto’s van Romy Fernández

“Op de tweede herdenking van de sociale opstand in Chili, eisen diverse organisaties van de Chileense gemeenschap in Europa waarheid, gerechtigheid, alomvattende genoegdoening en de garantie van niet-herhaling van de mensenrechtenschendingen in het land. 

Wat in oktober 2019 begon als een reeks studentenacties, groeide op tot een beweging van honderdduizenden burgers, die door het hele land de straat op gingen, in wat we kennen als de “Oktoberopstand”. De Chileense betogers uiten hun ongenoegen tegen het neoliberale economische model dat structureel grote ongelijkheid tussen de bevolking gegenereerd. Dit model werd met geweld opgelegd door de civiel-militaire dictatuur van Augusto Pinochet die het land met ijzeren vuist van 1973 t/m 1990 regeerde.  Durend zijn regime werden grotendeels van de basisvoorzieningen die essentieel zijn voor het leven, zoals het water, geprivatiseerd.  Dit zorgde ervoor dat de overheid universele mensenrechten zoals het recht op kwalitatief goede gezondheid, onderwijs, huisvesting en pensioenen niet kan garanderen. 

Als twee jaar lang worden demonstraties met bruut geweld door de Chileense regering onderdrukt en burgers massaal gearresteerd.  De Chileense politie gebruikt nog steeds dezelfde intimiderende tactieken: foltering en seksueel misbruik, zoals in tijden van de dictatuur.  Honderden mensen zijn veroordeeld door middel van ongerechtvaardigde strafrechtelijke procedures en andere zitten maanden vast in preventieve gevangenisstraffen.  Bijzonder ernstig is de mishandeling van onder meer kinderen en tieners, vrouwen, LHBTI’s, immigranten en de inheemse bevolking, met name het Mapuche-volk. Ook de pers en mensenrechtenactivisten worden constant bedreigd, zoals o.a. Nederlandse journalist en correspondent Boris van der Spek in oktober 2020.    

De stelselmatige en aanhoudende schendingen van de mensenrechten die sinds oktober 2019 door staatsagenten zijn begaan, gaan gepaard met een wijdverbreide straffeloosheid.  Het Chileens Nationaal Instituut voor de Mensenrechten (INDH) heeft gisteren 15 oktober 2021 aangegeven dat van de 3.072 aanklachten die tegen staatsagenten zijn ingediend,  slechts 4 hebben geleid tot een veroordeling.  

Sinds het begin van de protesten in oktober 2019 hebben meer dan 5.558 burgers mensenrechtenschendingen bij het Openbaar Ministerie gemeld. Meer dan 405 mensen hebben een ernstig oogletsel door rubberen met lood kogels en traangascilinders opgelopen waaronder Gustavo Gatica en Fabiola Campillay, die definitief blind zijn geworden. Tenminste 35 mensen zijn omgekomen en afgelopen zondag 10 oktober is mensenrechtenwaarnemer Denise Cortés dood gegaan durend een protest van het Mapuche-volk, de inheemse bevolking die al jaren voor hun rechten strijd.  

Amnesty International, Human Rights Watch,  de Inter-American Association of Human Rights  en de Verenigde Naties hebben in rapporten vast gesteld dat in Chili de mensenrechten zijn geschonden. In een nieuwe rapport gepubliceerd gisteren op 15 oktober 2021 heeft Amnesty vastgesteld dat “duizenden slachtoffers vandaag een ander verhaal zouden kunnen vertellen, ware het niet dat de leiding van Chileense politie opzettelijk heeft toegelaten de marteling en mishandeling van demonstranten om die koste wat kost uiteen te drijven of hen zonder passende garanties vast te houden. De autoriteiten wisten wat er aan de hand was en traden niet resoluut op om herhaling van dergelijke acties te voorkomen. Twee jaar na de uitbraak vorderen de onderzoeken nauwelijks. Het Openbaar Ministerie moet de verantwoordelijkheid van de gehele commandolijn, tot op het hoogste niveau, onverwijld onderzoeken. We hopen dat dit rapport zal helpen een einde te maken aan deze langdurige en onaanvaardbare straffeloosheid”, aldus Ana Piquer, uitvoerend directeur van Amnesty International Chili. 

Om al deze redenen steunen wij, op basis van het “beginsel van complementariteit” van het internationaal recht (Artikel 17 van het Statuut van Rome), de beschuldiging die door een reeks mensenrechtenschendingen organisaties, waaronder voormalige Spaanse rechter Baltasar Garzón, voor het Internationaal Strafhof tegen president Sebastian Piñera zijn ingediend wegens zijn misdaden tegen de menselijkheid. 

Wij doen ook een beroep aan de Europese regeringen om te stoppen met deze onverschilligheid jegens de schending van mensenrechten in niet alleen Chili, maar ook andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Colombia. Geweld tegen burgers moet wordt veroordeeld en concrete maatregelen worden geëist om schending van mensenrechten te voorkomen”.

Chili Werd Wakker Collectief , 16 oktober 2021 in Amsterdam.

Posted in Chile Despertó Holanda Events Protest Location Organizations Piñera a La Haya Politics The Hague The Netherlands

Cultural and political demonstration in the Hague, in support of the international complaint against Sebastian Piñera in the International Criminal Court.

(In het Engels)

On the 2nd Anniversary of the Chilean Social Outbreak, before the verification that the state violence continues and that the Chilean justice keeps unpunished the serious human rights violations committed by agents of the Chilean state, we join to demand the international trial of S. Piñera for his crimes against humanity.

When? October 18th, 2021. From 10:00 to 12:00

Where? Oude Waalsdorpersweg 10, The Hague.

De volgende video gemaakt door Slow Edit Amsterdam toont een deel van deze demonstratie in Den Haag

Posted in Events Protest Belgium Brussels Piñera a La Haya Politics Video

Video-uitnodiging voor de demonstratie “Piñera naar Den Haag”

Uitnodiging gestuurd door onze collega’s en collectieven uit België om deel te nemen aan het agitatieweekend in Nederland.

Posted in Chile Despertó Holanda Events Protest Amsterdam Live Music Organizations Piñera a La Haya Political Prisoners The Netherlands

Culturele en politieke demonstratie in Amsterdam om respect voor mensenrechten te eisen in Chili.

Europees omwentelingsweekend

Piñera naar Den Haag

Culturele en politieke demonstratie om respect voor mensenrechten te eisen in Chili.

16 oktober 2021, van 13:00 tot 17:00. Dam, Amsterdam, Nederland.

De volgende video gemaakt door Slow Edit Amsterdam bevat een deel van deze demonstratie

 

(In het Engels)

On the second anniversary of the Chilean social outbreak, several European-based social, political and human rights organizations have come together to demand truth, justice, reparation and guarantees of non-repetition for the systematic human rights violations committed by agents of the Chilean State, endorsed by the criminal government of S. Piñera.

The most important nacional and international human rights organizations have recorded and reported hundreds of eye injuries caused by the impact of rubber bullets or teargas, torture, deaths, sexual abuse, illegal detentions and a series of other abuses and serious human rights violations. 

Likewise, the justice system criminalizes and sanctions thousands of participants in legitimate social protest, sending them to jail and opening legal proceedings against them, without reliable evidence. Hundreds of them have been sent to pre-trial detention accused of violating the State’s Internal Security Law. To this day, dozens of them have been in prison for almost two years, at the insistence of the Ministry of the Interior and the National Prosecutor’s Office. They are mainly young, with no prior criminal record, victims of Political Prison (*).

For these reasons, based on the “principle of complementarity” of international law (Article 17 of the Rome Statute), we support the accusation presented before the International Criminal Court against S. Piñera for his crimes against humanity, by a series of Human Rights organizations, with former Spanish judge B. Garzón. And we demand his international judgment, through a series of political and cultural activities, which will take place in the cities of Amsterdam and The Hague, in the Netherlands.

In that context, as collective Chile Woke Up the Netherlands, thanks to the support of the organization for Latin American Action the Netherlands (OLAA), we have organized a political and cultural demonstration for Saturday, October 16th, starting at 13:00 p.m. in Dam Square, Amsterdam, where we will meet a series of social and political organizations, musicians, dancers, artist and activist, from different cities in Europe, who support legitimate social protest in Chile and Latin America.

Each and everyone is invited to participate in this demonstration that calls for justice, dignity and peace for the people of Chile.

(*)For more information about Political Prisoners you can consult our special report available in our special report.